Melding fra JM om arbeid i regi Oslo kommune v/Vann og Avløp.

Av | 28. oktober 2020

JM skriver 27. Oktober 2020:«I forbindelse med søknad om ferdigattest har vi fra Oslo kommune v/Vann og Avløp fått innsigelser på plassering av brannkum utenfor inngang til Grenseveien 57C, samt hvordan overvann fra taknedløp er lagt ut i Hovinbekken. Angående overvannet så krever kommunen at dette skal ligge åpent frem til Hovinbekken og i samarbeide… Les mer »

VIKTIG! Flytting av biler i uke 37 !

Av | 28. august 2020

Sameiet Hovinbekken 2 VIKTIG MELDING! Flytting av biler i uke 37! Til alle beboere i sameiet Hovinbekken 2, spesielt til dere som har parkeringsplass i kjeller! Vi har over tid hatt fuktproblemer i garasjeområde.  Dette har vi reklamert overfor JM som nå vil utbedre forholdene slik at fuktighet ikke trenger igjennom gulv og vegger. JM… Les mer »

Årsmøtet onsdag 18.03 – UTSETTES på ubestemt tid

Av | 12. mars 2020

Etter siste informasjon fra FHI og myndigheter forøvrig, har vi i styret bestemt at årsmøtet i sameiet utsettes på ubestemt tid. Det settes inn stadig strengere tiltak i samfunnet, og nå blir også alle skoler og barnehager i Oslo stengte fom. i morgen og mandag. Vi mener derfor det er unødvendig risiko å gjennomføre møtet… Les mer »

Vedrørende lukt fra ventilasjonsanlegget / luftkvalitet

Av | 20. februar 2020

At det kommer sjenerende lukt er noe vi har registrert etter hvert flere henvendelser på, og da fra ulike oppganger. Vi har totalt 3 aggregater fordelt på 4 oppganger her i sameiet. Med sentralt ventilasjon slik vi har kan det dukke opp utfordringer med lukt, og da spesielt ved lavere utetemperaturer da varmegjenvinner (overfører varme… Les mer »

Vekslende varmtvann – Informasjon fra JM

Av | 15. desember 2019

Styret har for en stund tilbake formidlet informasjon rundt dette med vekslende varmtvann, og hvordan JM skulle informeres om dette. JM har jobbet med saken en stund og under er et utdrag av informasjon fra JM. «JM har vært i en utredningsfase der vi har søkt bredt etter feilkilder og testet ut potensielle rotårsaker. Vi… Les mer »

Støy fra kjøkkenhetter

Av | 20. november 2019

Kjøkkenhettene våre er tilkoblet sentrale vifter. Alle som bor rett over/under hverandre «deler» kjøkkevifte. Denne regulerer seg seg ut fra hvor mange som benytter hetta i leiligheten. Av tekniske grunnet hender det at disse viftene går «fult» selv om ingen benytter hettene, og da blir det mye støy. Vi i styret forsøker å rette disse… Les mer »

Oppgardering av hardware for elbilladere

Av | 23. juni 2019

Tirsdag 25. juni skal firmaet Elbillader oppgradere laderne. Alle plasser med lader må enten flytte bilen sin eller parkere minst 70 cm fra veggen. Egen epost er sendt ut om dette. Så dette er en påminnelse. Arbeidene foregår fra klokken 0800-1600.

JM skal overflatebehandle dreneringsrennene i garasjen

Av | 27. mai 2019

JM er i gang med foreløpig siste del av arbeidet med dreneringsrennene i garasjen. De skal få et lag med epoxymaling for å beskytte armeringen i betongen. Dette arbeidet starter opp 06.06.19, og de begynner ved porten mot HB1. Vi forsøker å få det til slik at de tar hovedrenna først og stikkrennene til slutt.… Les mer »

TV og Internett ved eierskifte

Av | 22. mai 2019

Ved eierskifte av leilighet skal eier kun si opp eventuelle ekstra kanalpakker, og ekstra internetthastighet vedkommende har bestilt. Grunnabonnementet følger leiligheten og er tilknyttet sameiets fellesavtale. Ny eier tar kontakt med leverandør av internett og tv i sameiet og melder seg som ny eier/bruker av abonnementet tilknyttet den aktuelle leiligheten. Det er pr. i dag… Les mer »

Garasjevask onsdag 8. mai 2019!

Av | 28. april 2019

Dette er informasjon som har gått ut via beboerskriv 02 2019. Garasjevask onsdag 8. mai 2019. Alle må fjerne bilene sine denne dagen slik at renholds firmaet får vasket. Bilene må være uten mellom 0800 og 1600. De som har elbil-ladere må tildekke disse slik at det ikke kommer vann inn i disse. Vi vil… Les mer »